Jury

Ryszard
Horovitz

Wybitny polski fotokompozytor tworzący w Stanach Zjednoczonych, laureat licznych nagród. Był prekursorem komputerowego przetwarzania fotografii.