Jury

Marek
Knap

Dyrektor artystyczny Burda Media Polska, wykładowca na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie.