Strona główna

Regulamin

Jury

Laureaci 2008

Laureaci 2009

Laureaci 2010

Laureaci 2012

Laureaci 2013

Nagrody

Warunki techniczne zdjęć
Nagrody


Dla zwycięzców każdej z pięciu kategorii nagrody pieniężne o łącznej wartości 25 000 zł.

Zdobywca Grand Prix otrzyma szansę zrealizowania sesji zdjęciowej na łamach dwutygodnika VIVA!